Asfalt

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. tarmacadam
  2. bitumen
  3. asphalt
  4. tarmac

Powiązane słówka asfalt