Bal przebierańców

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. a fancy dress ball