Burzyć się

Czasownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. effervesce