Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. aquaculture