Kosmograficzny

Przymiotnik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. cosmographic