Modelarstwo

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. pattern-making
  2. model making
  3. modelling

Powiązane słówka modelarstwo