Póki

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. as long as
  2. till
  3. until
  4. while

Przykład użycia

pl Póki jest życie, jest nadzieja.
en While there is life, there is hope.

pl Noworodek nie umie mówić, więc krzyczy, póki nie dostanie tego, co chce.
en An infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.

pl Rozstawmy namiot póki jest jeszcze jasno.
en Let's put up the tent while it is still light.

pl Popilnujesz dziecka, póki nie wrócę?
en Keep an eye on the baby while I am away.