Powinien

Czasownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. shall
  2. owing
  3. ought
  4. suppose
  5. he should
  6. should
  7. ought to
  8. have

Powiązane słówka powinien