Pracować jako nauczyciel

Czasownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. work as a teacher