Produkt kompensacyjny

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. compensating product