Składać wniosek

Czasownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. table a motion
  2. file an application
  3. move
  4. apply