Trudzić się

Czasownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. take pains
  2. toil