Wskaźniki płynności

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. solvency ratios
  2. liquidity ratios