Wskaźniki rentowności

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. profitability ratios