Z natury

Przysłówek

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. inherently
  2. from life
  3. temperamentally
  4. by nature
  5. naturally

Przykład użycia

pl Ona jest nieśmiała z natury.
en She shows a shy disposition.

pl On jest z natury tolerancyjnym człowiekiem.
en He is by nature a generous person.

pl Człowiek jest z natury istotą społeczną.
en Man is a social animal by nature.

Powiązane słówka z natury