Zapalenie trąbki słuchowej

Rzeczownik

Tłumaczenie polsko-angielskie

  1. eustachitis